Telephone: 977-1-4330358; 4333980
Email Us: support@tufohss.edu.np
Address: Office of the Dean,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
Tribhuvan University, Kirtipur

Notice

Home » Notice

Tribhuvan University

Faculty of Humanities and Social Sciences

Office of the Dean

 Title Publication Date Click to Download Notice
Form Fill Up Notice of MA 1 & IV Semester 2019 Academic Session 2/3/2076 Download
Result of MA 3rd Semester 2074 Batch 6/9/2019 Dowonload
BCA 4th Semester Academic Calendar 6/6/2019 Download
BCA Third Semester Examination Schedule and Examination Centre 1/16/2076 Download
BCA Third Semester Examination Form Fill-up 1/6/2076 Download
Fourth Semester Examination Schedule 4/19/2019 Download
Notice for Admission in Ph. D. Reading List 1/2/2076 Download
III Semester Academic Calendar 12/28/2075 Download
Examination Cenre of BCA First Semester 4/10/2019 Download
Result of English and Sociology 4/1/2019 Download
Result of Economics and Rural Development 3/31/2075 Download
Notice of Examination regarding Sports Medicine 12/15/2075 Download
Result of Anthropology MA 1st Semester (2075 Batch) 3/28/2019 Download
Examination Schedule of BCA 1st Semester 3/27/2019 Download
Result of Political Science 1st Semester (2075 Batch) 3/27/2019 Download
Academic Calendar of Master Degree 4th Semester 12/12/2075 Download
Academic Calendar  of Master Degree 1st Semester 12/12/2075 Download
Result of BCA 2nd Semester 12/12/2075 Download
Retotalling Result of Second Semester 2075 3/24/2019 Download
Examination Schedule Published on 3/23/2019 3/23/2019 Download
MA 1st Semester Result Published on 3/22/2019 3/22/2019 Download
Examination Centre of Master Degree 3/21/2019 Download
Fourth Semester Form fill-up Notice 3/15/2019 Download
Re-entrance Result Out-of-Valley : 2019 3/14/2019 Download
Examination Centre Change of Third Semester : 2019 3/14/2019 Download
Re-entrance Result : 2019 3/13/2019 Download
Re-totaling Result : 2075 3/8/2019 Download
Result of MA First Semester 2075 Batch 3/7/2019 Download
Examination Form Fill-up of 1st Semester BCA : 2075 11/22/2075 Download
Notice for Venue and Time, Ph. D. Orientation : 2075 3/4/2019 Download
Notice of Re-entrance : 2019 3/1/2019 Download
Routine and Examination Centre of 3rd Semester (Batch 2017) 2/26/2019 Download
Result of MA Published on 2/22/2019 2/22/2019 Download
Result of Sociology MA, 2nd Semester (2074 Batch) 2/20/2019 Download
Extended Examination Form Fill-Up Notice : Second Semester (2018 batch) 2075/11/05 Download
Entrance Result of Out of Valley Campuses 2075/10/23 Download
Results of Master Degree Published on 2/11/2019 2/11/2019 Download
Notice of Running Final Examination : Second and Third Semester_2018 Academic Year 10/23/2075 Download
Entrance Result of Inside Valley : 2019 10/23/2075 Download
Results of Master Degree Published on 2/5/2019 2/5/2019 Download
Notice for first semester class-Ph. D. – 2075 2/4/2019 Download
Results of master degree published on 1/30/2019 1/30/2019 Download
Examination Centre of Master Degree-Entrance Examination-2019 1/29/2019 Download
Result of master degree 1/26/2075 Download
Notice regarding form fill-up of master degree with late fee 10/11/2075 Download
Notice of extension of form fill-up date of master degree 2075 academic session 4/10/2075 Download
BCA 3rd Semester Academic Calendar : 2074-75 1/6/2019 Download
Notice for corrected examination fee 9/23/2075 Download
Revised notice of master degree entrance examination : 2019 academic session 12/30/2018 Download
Notice of examination form fill-up for third semester master degree : 2075 12/25/2018 Download
Semester System_MA New Admission_2019 12/15/2018 Download
Academic calendar(BCA)-2075-76 12/4/2018 Download
Admission in Ph. D. 1st semester_deadline extension_1 12/3/2018 Download
BCA 2nd Semester:2074-75(Routine and Exam Centre) 12/3/2018 Download
Re-entrance Exam’s result of BCA 11/26/2018 Download
Examination Centre (BCA Re-Entrance) 11/20/2018 Download
Notice for Second Semester Admission 2nd Extension : Ph. D. Level 11/16/2018 Download
Second Semester BCA Form Fill-up Notice : 2074-2075 5/11/2018 Download
BCA 2018 Entrance Notice : 2nd Time 5/11/2018 Download
Notice for Second Semester Admission Extension, Ph. D. Level : 2075 7/16/2075 Download
Result of Chance Examination_Third List, 2075 : Ph. D. Level 7/12/2075 Download
Result of Chance Examination, 2075 : Ph. D. Level 7/11/2075 Download
BCA 2018 Entrance Notice_2nd Time 10/26/2018 Download
Notice for Second Semester Admission_Ph.D._2075 7/8/2075 Download
Result of Chance Examination Ph. D. First Semester : 2075 10/15/2018 Download
BCA Entrance Result : 2018 10/8/2018 Download
Notice for Chance Examination of Ph. D. Students : 2075 10/3/2018 Download
Notice for Admission of Ph. D. Students : 2075 10/3/2018 Download
BCA Entrance Examination Centre : 2018 10/2/2018 Download
Result_Ph.D._First_Semester_2075_notice3 10/2/2018 Download
Result_Ph.D._First_Semester_2075_Notice2 10/2/2018 Download
Result of Ph. D. First Semester : 2075 9/20/2018 Download
Academic Calendar of Master Degree Second Semester : 2018 9/12/2018 Download
BCA Entrance Notice : 2018 9/6/2018 Download
Corrected List of Ph. D. Entrance Result : 2017 8/26/2018 Download
Examination Centre of Master Degree First Semester : 2018 8/17/2018 Download
Notice of Master Degree First Semester Examination Schedule : 2018
8/17/2018 Download
Rectification notice for the eligibility if admission in BCA 8/10/2018 Download
Notice for Admission of BCA : academic session 2018 8/6/2018 Download
BCA 1st Year/2nd Semester Academic Year Calendar 2075 7/16/2018 Download
Revised notice of form fill up of first semester examination 2018 academic year 3/25/2075 Download
Semester Examination form fill up notice of academic year 2018 3/10/2075 Download
Second and fourth semester form fill up notice of academic year 2017 02/30/2075 Download
Second semesterce  form fill up notice of academic year 2017 02/30/2075 Download
Examination Centre of BCA First Semester : 2018 2/24/2075 Download
BCA First Semester Examination Schedule : 2018 2/24/2075 Download
कक्षाभार तथा क्रेडिट आवर सम्बन्धी जरुरी सूचना
2/11/2075 Download
BCA First Semester Examination Form Filling Notice 4/29/2018 Download
List of campuses recognized for their temporary renewal of affiliation by Executive Council of Tribhuvan University  4/27/2018  Download
List of campuses recognized for their renewal of affiliation by Executive Council of Tribhuvan University  4/27/2018  Download
Notice of Admission for Master in Tourism & Hospitality Studies 8/2/2018  Download
Notice of Admission for Master Degree Academic Session 2018  1/2/2018  Download
BCA Entrance Examination Result 2074/8/29 Download
Admission Call for 2018-2020 Maser Program in Counseling Psychology  2074/8/14  Download
Admission Call for 2017-2019 Maser in Social Work (MSW) Programme  2074/7/10  Download
Admission Call for 2018-2020 Master’s Program in International Relation & Diplomacy (MIRD) 2074/7/10 Download
Admission Notice for BCA for the Academic Session 2017 2074/6/24 Download
Notice for Application of Ph. D. Programme in Shrawan Session  (Summer Session) for the Year 2074 2074/2/21 Download
Second List of Successful Persons Selected for Ph. D. Study in the Winter Session, 2017 (Maghe Session)  2074/1/22 Downlaod
First List of Successful Persons Selected for Ph. D. Study in the Winter Session, 2017 (Maghe Session) 2074/1/14 Downlaod
सेमेस्टर प्रणालीको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धि संसोधित सूचना 2017/3/30  Download
सेमेस्टर प्रणालीको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2017/3/16  Download
Interview of Ph. D. Candidates Selected for Maghe Session 2073 2073/11/18 Download
ADMISSIONS OPEN FOR ACADEMIC SESSION 2017-2019 : Master of Arts in Counseling Psychology (MCP)
3/2/2017 Download
Admission open  for enrollment in Master of Arts in Counseling Psychology (MCP)-ACADEMIC SESSION 2017-2019 1/9/2017 Download
विषयथप सम्बन्धी सूचना २०७३/८/१२ Download
कर्मचारीको पदपूर्ति परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको सूचना 11/11/2016 Download
अनुगमन निबेदन फारम 11/9/2016 Download
Admission Call for 2016-2018 Academic Session-Master of Arts in Social Work(MSW) Program, Kirtipur 10/18/2016 Download
Admission Call for Master′s Program in International Relations and Diplomacy (MIRD) 2016-2018 9/19/2016  Download
त्रि. वि. मानविकी तथा समाजिक शास्त्र संकाय, डिनको कार्यालय, कीर्तिपुरको निम्ति विभिन्न पदहरुमा करार सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २०७३/५/१४ Download
सेमेस्टर प्रणालीको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धि परिमार्जित सूचना 01/15/2016 Download
सेमेस्टर प्रणालीको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धि सूचना 12/15/2015 Download
२०७३ साल साउन सत्रमा विद्यावारिधि (Ph. D.) कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना १/१२/२०७३ Download