Telephone: 977-1-4330358; 4333980
Email Us: support@tufohss.edu.np
Address: Office of the Dean,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
Tribhuvan University, Kirtipur

Vacancy_Notice

Home » Vacancy_Notice

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

मानविकी तथा समाजिक शास्त्र संकाय

डिनको कार्यालय

करार सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

 

विवरण पुरा विवरण
पदपूर्ति समितिको परिक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना| प्रकाशित मिति: २०७३/५/३० Download
त्रि. वि. मानविकी तथा समाजिक शास्त्र संकाय, डिनको कार्यालय, कीर्तिपुरको निम्ति विभिन्न पदहरुमा करार सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना | प्रकाशित मिति: २०७३/५/१४ Download
करार सेवाको आबेदन फारम | प्रकाशित मिति: २०७३/५/१४ Download